Stichting 't Walvisvaarders Huisje

Op 10 oktober 2011 is de stichting 't Walvisvaarders Huisje opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud van de cultuurhistorische waarde van 't Walvisvaarders Huisje, het verder ontwikkelen en documenteren van de geschiedenis van het huisje en haar bewoners en ten slotte het bevorderen van het voor publiek toegankelijk maken van dit unieke monument en haar geschiedenis.

 

Tevens is het doel van de stichting het bijeenbrengen van financiële middelen om dit alles mogelijk te maken. De stichting zet zich dan ook in om subsidies aan te vragen, alsmede de bijdragen voor een bezoek aan het huisje en vrijwillige giften te beheren. Het maken van winst wordt niet beoogd.
 
Het Rijksmonument staat geregistreerd onder monumentnummer: 35243.

 

Bestuurssamenstelling

 

De heer H. de Bles, voorzitter

De heer H.P. Bakker, penningmeester

Mevrouw L. Bruijn, portefeuille vrijwilligers

De heer E.R. Capitain, secretaris 

Mevrouw A. de Wit, collectie en programmering

 

ANBI gegevens en overige informatie stichting

't Walvisvaarders Huisje heeft de ANBI-status

 

Naam: Stichting ’t Walvisvaarders Huisje

RSIN/ANBI: 8509.96.582

KVK-nummer: 537 37 490

 

Beleidsplan

Download
Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan 2022-2026
MEERJARENBELEIDSPLAN 2022-2026.pdf
Adobe Acrobat document 771.0 KB

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Tevens ontvangen zij geen onkostenvergoeding.

 

Verslag van activiteiten en jaarverslag

Download
Jaarstukken 2022
Bekijk hier het verslag van de activiteiten en de jaarstukken (ANBI publicatiestukken).
jaarstukken 2022.pdf
Adobe Acrobat document 979.7 KB

Bruiklenen

Een deel van de gebruiksvoorwerpen en objecten over de walvisvaart zijn in bruikleen gegeven door de Oudheidkamer in Den Burg, Kaap Skil in Oudeschild, het Natuurhistorisch museum te Rotterdam, en de familie Vonk-Uitgeest uit De Koog. 

Donaties

We zijn we zeer blij met verkregen particuliere donaties, waarmee we door Johan Reydon aquarellen kunnen hebben laten maken die u op deze site en op de ansichtkaarten kunt zien. Tevens hebben we ook een bedbankje, twee bordenrekken en lampen kunnen aankopen. 

Donaties blijven van harte welkom. 

 Naast financiële donaties hebben we vele voorwerpen gekregen die goed passen bij het interieur.

Subsidies

Sinds 2012 hebben we mooie financiële bijdragen gekregen van STIFTexel, Texelfonds, Texel 600, RABO Noord-Holland Noord, LIONS en het VSB-fonds. Hiermee hebben we onder meer vitrinekasten, een boekenkast en diverse voorwerpen voor de collectie kunnen aankopen, alsmede een houtkacheltje kunnen restaureren en een website kunnen maken.
 

De restauratie 2016-2017 is gefinancierd door substantiële bijdragen van de Stichting Loodsen door het Landschap (gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland) en het Mr. Jan Willem Baerveldt Fonds (onderdeel van Prins Bernhard Cultuurfonds).

 

 

De vertalingen Duits en Engels zijn gemaakt en gedoneerd door Marie Leidler.

 

 

Evenementen in 't Walvisvaarders Huisje

Klifhanger (2023)

Tijdens Klifhanger (juni 2023) exposeerde beeldend kunstenares Kerstin Edelmann in onze tuin langs de Lage Achterom met als thema 
''Onze Oermoeder de zee en de Waterwezens".

Kerstin Edelmann (eilandgalerij.nl)

Boeken

In 2014 verscheen het boekje "Verhalen over twee Texelse Walvisvaarders" van Ineke Vonk-Uitgeest en Wilma Eelman. Zij verhalen daarin de rijke geschiedenis van 't Walvisvaarders Huisje en haar bewoners.

Begin 2015 kwam het jeugdboek “Walvisvaarders” van Bianca Mastenbroek uit. Zij liet zich inspireren op de avonturen van Klaas Daalder en vertelt het spannende verhaal van Tijs die op walvisvaart gaat.

 

Beide boeken zijn in te zien en (naast de reguliere verkoopadressen en online) ook te koop in 't Walvisvaarders Huisje.