Stichting 't Walvisvaarders Huisje

Op 10 oktober 2011 is de stichting 't Walvisvaarders Huisje opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud van de cultuurhistorische waarde van 't Walvisvaarders Huisje, het verder ontwikkelen en documenteren van de geschiedenis van het huisje en haar bewoners en ten slotte het bevorderen van het voor publiek toegankelijk maken van het huisje en haar geschiedenis.

 

Tevens is het doel van de stichting het bijeenbrengen van financiële middelen om dit alles mogelijk te maken. De stichting zet zich dan ook in om subsidies aan te vragen, alsmede de bijdragen voor een bezoek aan het huisje en vrijwillige giften te beheren om het mogelijk te maken het huisje open te stellen voor publiek en voor het behoud van dit unieke monument.

 

Het Rijksmonument staat geregistreerd onder monumentnummer: 35243.

 

ANBI gegevens en overige informatie stichting

't Walvisvaarders Huisje heeft de ANBI-status

 

Naam: Stichting ’t Walvisvaarders Huisje

RSIN/ANBI: 8509.96.582

KVK-nummer: 537 37 490

 

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten:

  • het bevorderen van het behoud van de cultuurhistorische waarde, interieur en exterieur, van 't Walvisvaarders Huisje;
  • het verder ontwikkelen en documenteren van de kennis van de geschiedenis van 't Walvisvaarders Huisje en haar bewoners;
  • het bevorderen van het publiek toegankelijk maken van 't Walvisvaarders Huisje en haar geschiedenis.

Het maken van winst wordt niet beoogd.

 

Beleidsplan

Download
Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan 2022-2026
MEERJARENBELEIDSPLAN 2022-2026.pdf
Adobe Acrobat document 771.0 KB

Bestuurssamenstelling

 

De heer H. de Bles, voorzitter

De heer H.P. Bakker, penningmeester

Mevrouw L. Bruijn, portefeuille vrijwilligers

De heer E.R. Capitain, secretaris 

Mevrouw A. de Wit, collectie en programmering

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Tevens ontvangen zij geen onkostenvergoeding.

 

Verslag van activiteiten en jaarverslag

Download
Jaarstukken 2022
Bekijk hier het verslag van de activiteiten en de jaarstukken (ANBI publicatiestukken).
jaarstukken 2022.pdf
Adobe Acrobat document 979.7 KB

Donaties

Donaties zijn van harte welkom!

Rabobank rekeningnummer: NL97 RABO 0166 1568 84 ten name van Stichting 't Walvisvaarders Huisje.

 

 

De restauratie 2016-2017 is gefinancierd door substantiële bijdragen van de Stichting Loodsen door het Landschap (gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland) en het Mr. Jan Willem Baerveldt Fonds (onderdeel van Prins Bernhard Cultuurfonds).

 

Sinds 2012 hebben we mooie financiële bijdragen gekregen van STIFTexel, Texelfonds, Texel 600, RABO Noord-Holland Noord, LIONS en het VSB-fonds. Hiermee hebben we onder meer vitrinekasten, een boekenkast en diverse voorwerpen voor de collectie kunnen aankopen, alsmede een houtkacheltje kunnen restaureren en een website kunnen maken.

Tevens zijn we zeer blij met de verkregen particuliere financiële donaties, waarmee we door Johan Reydon de aquarellen hebben laten maken die u op deze site en op de flyers kunt zien en ook een bedbankje, twee bordenrekken en lampen hebben aangekocht. Daarnaast hebben we vele voorwerpen gekregen die goed passen bij het interieur.

De vertalingen Duits en Engels zijn gemaakt en gedoneerd door Compass Translations.